Rules

Regulamin Above2000

1. Grupa zrzesza ludzi, którzy związani są ze sportami wytrzymałościowymi, głównie górskimi i trailowymi biegami ultra, rajdami przygodowymi, biegami 12/24/48 godzinnymi, czy też długodystansówkami ulicznymi, etc.

2. Grupa prowadzona jest przez zarząd, który składa się z członków grupy. Dodatkowo zarząd wybiera skarbnika/sekretarza grupy. Skład zarządu wraz ze skarbnikiem/sekretarzem podany jest w regulaminie grupy.

3. Stałe miejsce w zarządzie mają założyciele grupy, czyli Rafał Szymański oraz Mariusz Kozłowski, chyba, że sami z tej funkcji zrezygnują.

4. Warunki członkostwa w grupie:

  • aby dołączyć do grupy, należy mieć za sobą przynajmniej kilka startów w maratonie i mocne ambicje na starty na dystansach ultra,
  • aby utrzymać członkostwo, minimum raz w roku trzeba ukończyć bieg na dystansie ultra (minimum 60km), lub w przypadku nowoprzyjętych maratończyków, w przeciągu dwóch lat od daty przyjęcia,
  • aktywny udział w zajęciach i wybieganiach klubowych w obojetnie ktorym regionie,
  • wypełniony profil na stronie Above2000.com oraz opłacona składka roczna. Wysokość składki będzie ustalona raz w roku i podana w regulaminie grupy,
  • każdy z członków minimalnie co 3 miesiące musi dodać swoje starty na stronie grupy http://www.above2000.com/index.php/manage-results/ lub w razie problemów zgłosić się do, któregoś z członków zarządu o pomoc,
  • obowiązkowo podawać nazwę klubu “Above2000” przy zapisywaniu się na zawody lub wydarzenia sportowe,
  • godne reprezentowanie klubu pod kątem moralnym i sportowym, dbanie o dobre imię grupy,
  • przestrzeganie międzynarodowych zasad antydopingowych i współzawodnictwa sportowego,
  • każdy członek grupy ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu, nieznajomość regulaminu nie zwalnia z poniesienia odpowiedzialności.

5. Zarząd grupy może wyciągnąć konsekwencje wobec członków grupy naruszających niniejszy regulamin poprzez upomnienie osobiste, upomnienie przy całej grupie, usunięcie danej osoby z grupy lub jej zajęć, czasowo lub na bezterminowo.

6. Składki klubowe będą przeznaczone na pokrycie kosztów istnienia klubu (www, serwer, aplikacje online, etc) oraz corocznych imprez sportowych dla członków, zgrupowań/wybiegań klubowych, zakup sprzętu grupy, promocjie klubu, etc, etc.

7. Planowane wydatki będą podane do ogólnej wiedzy klubowej nie później jak do końca marca każdego roku.

8. Rozliczenie roczne z wpływów i wydatków będą podane do końca grudnia każdego roku. Składka na rok 2018 wynosi; £24 rocznie. Płatne jednorazowo do konca lutego 2018.

9. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia zarząd do wykluczenia lub zawieszenia członka grupy w trybie natychmiastowym bez możliwości zwrotu wcześniej wpłaconych składek członkowskich.

10. Zarząd grupy zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i w załącznikach. Wszelkie zmiany będą niezwłocznie podane do wiadomości grupy.

11. Udział w zamkniętym forum dyskusyjnym grupy na Facebook’u jest możliwy tylko i wyłącznie przy utrzymaniu tonu życzliwego, uprzejmego i z okazaniem szacunku do opinii, wierzeń i przekonań oraz pochodzenia innch osób.

12. Zarząd Grupy Above2000: Rafał Szymański, Mariusz Kozłowski, Jakub Snochowski, Tadeusz Gumułka, *skarbnik/sekretarz- Tomasz Grzelewski.

 

 

Regulamin w powyzszej tresci zatwierdzony przez Zarząd grupy, obowiązuje od 30 listopada 2017.

Ostatnia aktualizacja: 29.11.2017

Zmiany opublikowane na forum grupy: 29.11.2017